Honba za Diovým bleskem

Drazí lidé, kteří budete v prvních srpnových týdnech pobývat pod horou Olympem, v ohbí řeky Bečvy, máte převeliké štěstí, neboť Náš tábor poctí návštěvou úžasní, skvělí a mocní olympští bohové. Vládce hromu a blesku a šéf celého Olympu Zeus, moudrá Pallas Athéna, krásná Afrodita, rychlý Hermes, vládce moří Poseidon a vládce posvětí Hádes se svou ženou Persefonou a mnoho dalších řeckých bohů, bohyň, polobohů a nesmrtelných.

Odkaz na web -> ZDE